Fascinazioni

Amedeo Giacomini

Tasê-si, murî, lâ-vìe di sé… Tasê-si, murî, lâ-vìe di sé misure dal svualâ parentri ’ne lenghe pùare, vuarbe come te… La dulìe dai dîs, li’